ترانکینگ چیست و چه ویژگی هایی داره

ترانکینگ چیست و چه ویژگی هایی داره

تمام سیستم های الکتریکی که از کابل ها استفاده می کنند نیاز دارند که منظم باشند. برای برقراری نظم و کاهش احتمال قطعی برق سیستم، نیاز است که از لوازم خاصی استفاده کنیم. یکی از لوازم جانبی که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد، ترانکینگ می باشد. بسیاری از افراد با این واژه […]

What is trunking and what are its features?

ترانکینگ چیست و چه ویژگی هایی داره

All electrical systems that use cables need to be organized. In order to establish order and reduce the possibility of system power failure, we need to use special equipment. One of the accessories used in this field is trunking. Many people are not familiar with this term and ask themselves what is trunking and what […]