چراغ سقفى - ديوارى آميتيس
چراغ آميتيس براى نصب روى سقف يا ديوار طراحى شده است و داراى بالاست الكترونيكى براى لامپ هاى FPL2x36W با نصب آسان مى باشد.