هارمونی ELR
در مدل ELR خانواده هارمونى از رفلكتور آنودايز با شبكه پارابوليك جهت افزايش بهره نورى استفاده شده است.
همچنين داراى پخش نور متقارن و بالاست الكترونيكى براى لامپ فلورسنت TC-L مى باشد.
هارمونی EL
مدل EL داراى نور يكنواخت و هارمونيك با رفلكتورهاى قرينه نسبت به لامپ مى باشد. اين چراغ مناسب براى استفاده در سقف هاى
كاذب براى فضاهاى ادارى وبيمارستانى و فرودگاه ها ميباشد. اين محصول براى لامپ هاى FPL طراحى شده و داراى ديفوزر است.
هارمونی ED
مدل ED با استفاده از يك رفلكتور مقعر داراى پخش نور يكنواخت و هارمونيك مى باشد. اين محصول مخصوص لامپهاى FPL طراحى شده و به صورت تو كار نصب مى گردد. اين مدل داراى ديفوزر وقابليت نصب در مدولهاى سقفى 600و 625 را مى باشد.
هارمونی EB
در چراغ مدل EB از خانواده هارمونى براى بدست آوردن نور يكنواخت و هارمونيك از يك رفلكتور مقعر استفاده شده و داراى بالاست الكترونيكى براى لامپهاى T5 وTC-L وهمچنين ديفوزر و قابليت نصب براى مدولهاى 600 و 625 را دارا مى باشد.
هارمونی EZ
چراغ مدل EZ از خانواده هارموني با بهره گيري از دو رفلكتور مقعر قرينه نسبت به لامپ ، داراى پخش نور بسيار يكنواخت و هارمونيك مى باشد. هارموني EZ قابل استفاده در سقف هاى كاذب سالن ها و فضاهاى ادارى بصورت تو كار مى باشد . مدل EZ داراى ديفوزر سوراخدار جهت رفع پديده خيرگى و داراى بالاست الكترونيكى براى لامپ فلورسنت T5 و TC-L و همچنين ديفوزر و نوار آبى رنگ آكريليك مى باشد. قابليت نصب در مدولهاى سقفى 600 و 625 را دارا است.
هارمونی P
با استفاده از يك كيت آويز، مى توان براحتي مدل هارموني A روكار را به نوع آويز (مدل P ) تبديل نمود.
چراغها بهمراه 2 عدد سيم آويز فلزى و در پوش سقفى ارسال ميگردند . سيم اتصال 3x0.75 mm² مى باشد.
هارموني A
چراغ روكار مدل هارموني A براى پخش نور به صورت يكنواخت و هارمونيك كه پديده خيرگى را كاملا از بين مى برد. با بالاست الكترونيكي براى لامپهاى فلورسنت T5و بدنه سفيد ضد زنگ همراه با ديفوزر ونوار آكريليك آبىتزئيني .