هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام


ارائه آخرین دستاوردهای شرکت لوله و اتصالات البرز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام 2016-مهرماه 1395

زمان و مکان:4الی 7 مهرماه سالن 8،9غرفه17 ساعت 9الی17

۱۳۹۵/۰۶/۲۷
alborzpolymer.com
نام شرکت: