آمار مصرف لوله های U-PVC

عصر حاضر را عصر پلیمرها می نامند و هر روز شاهد حضور هرچه گسترده تر این مواد در زندگی روزمره انسانها هستیم. در این میان PVC دومین پلاستیک پر مصرف در جهان می باشد و مصرف جهانی آن امروزه حدود 34 میلیون تن در سال است. رشد تقاضای جهانی این پلیمر 4 درصد می باشد.

اصلی ترین کاربردهای PVC و درصدهای هرکدام درشکل نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود مهمترین مصرف PVC لوله می باشد که 26 درصد U-PVC تولید شده در این کاربرد مصرف می شود، یعنی سالیانه بیش از 9 میلیون تن PVC برای تولید انواع لوله ها استفاده می شود.
۱۳۹۳/۰۸/۲۷
alborzpolymer.com
نام شرکت: