هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام  (تعداد بازدید : 12755)


ارائه آخرین دستاوردهای شرکت لوله و اتصالات البرز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام 2016-مهرماه 1395

زمان و مکان:4الی 7 مهرماه سالن 8،9غرفه17 ساعت 9الی17


تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
منبع :