مزايا و معایب لوله هاي pvc مزايا و معایب لوله هاي pvc (تعداد بازدید : 18369)
pvc مزاياي لوله هاي

1- اتصال لوله و قطعاتآن بسيار آسانتر و سريعتر از ساير لوله ها انجام مي شود .
2- در نصب روكار احتياجيبه رنگ آميزي ندارند .
3- داراي وزن سبك هستندو به راحتي در بين سقف كاذب و مكانهايي كه دسترسي بدان مشكل است نصب مي شود.
4- در مقايسه با لولههاي ديگر قطر خارجي كمتري داشته و به راحتي در داخل ديوار جاسازي و اجرا مي شود.
5- در برابر موادشيميايي از مقاومت بالايي برخوردار هستند .

معايب لوله هاي pvc

1- لوله هاي پي وي سيخشك در برابر سرما بسيار حساس و شكننده مي باشند .
2- لوله هاي پي وي سي دربرابر حرارت زياد فرم و استحكام خود را از دست مي دهند .
3- به علت قدرت مقاومتكم جداره اين نوع لوله ها بايستي از فنر لوله بازكني براي گرفتگي مجراي لوله هااستفاده نمود .
4- در برار نيروهايخارجي داراي مقاومت كمتري هستند .

نكته : لوله هاي فاضلاب pvc از نوع خشك دردو نوع فشار ضعيف به رنگ خاكستري و متمايل به آبي و فشار قوي به رنگ خاكستري روشنتوليد مي شوند . كاربرد لوله هاي pvc فشار ضعيف درلوله كشي تهويه آب باران و اتصال براي آب باران بالكنها و لوله هاي اتصالي توالتهااست اما كاربرد لوله هاي pvc فشار قوي درسيستمهاي فاضلاب ساختمان به عنوان لوله هاي عمودي و جمع آوري كننده و لوله تخليهاصلي فاضلاب است

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
منبع :