مقاومت خوردگي و مقاومت شیمیایی بالا مقاومت خوردگي و مقاومت شیمیایی بالا (تعداد بازدید : 18524)
لوله‌ PVC-U هادي الكتريسيته نبوده و از واكنشهاي الكتروشيميايي حاصل از اسيدها، قلياها و نمك‌ها كه باعث خوردگي فلزات مي‌گردند مصون است. اين مشخصه مهم هم در سطح داخلي و هم در سطح بيروني لوله PVC-U وجود دارد. درنتيجه استفاده از لوله PVC-U در كاربردهايي كه خاك، آسيب‌رساننده مي‌باشد بسيار موثر است. لوله PVC-U بدون نياز به پوشش خارجي محافظتي يا آستر مي‌تواند به‌عنوان لوله‌هاي جايگزين با طول عمر بالا درنظر گرفته شود.لوله‌هاي PVC در برابر گستره وسيعي از عوامل شيميايي مقاوم بوده و دربرابر مواد شيميايي كه معمولاً در منازل وجود دارد مقاوم هستند. برخي از كاربردهاي صنعتي آن به دلیل تضمین بودن مقاومت شيميايي لوله‌هاي PVC-U است. كيفيت مقاومت شيميايي PVC با استفاده مكرر آن به‌عنوان آستري محافظ در لوله‌هاي ديگر بيشتر اين مطلب را ثابت مي‌كند. نمونه لوله های بیرون آورده شده از خاک پس از 50 سال شاهدي بر دوام و ماندگاري لوله های PVC-U نسبت به سایر لوله های دفنی که در شکل نشان داده شده است.

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
منبع :