آمار مصرف لوله های U-PVC آمار مصرف لوله های U-PVC (تعداد بازدید : 17290)
عصر حاضر را عصر پلیمرها می نامند و هر روز شاهد حضور هرچه گسترده تر این مواد در زندگی روزمره انسانها هستیم. در این میان PVC دومین پلاستیک پر مصرف در جهان می باشد و مصرف جهانی آن امروزه حدود 34 میلیون تن در سال است. رشد تقاضای جهانی این پلیمر 4 درصد می باشد.

اصلی ترین کاربردهای PVC و درصدهای هرکدام درشکل نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود مهمترین مصرف PVC لوله می باشد که 26 درصد U-PVC تولید شده در این کاربرد مصرف می شود، یعنی سالیانه بیش از 9 میلیون تن PVC برای تولید انواع لوله ها استفاده می شود.

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
منبع :